Koolmonoxide
Omdat wij uw veiligheid en gezondheid ontzettend belangrijk vinden, willen we u informeren over het gevaar van het vrijkomen van koolmonoxide wanneer u uw gasapparatuur en rookkanalen niet regelmatig laat inspecteren en schoonmaken.
Koolmonoxide is een gemene stille, reukloze moordenaar die helaas maar al te veel toeslaat. U kunt dit voorkomen door goed onderhoud te laten uitvoeren van uw gasapparatuur , rookanalen kachels en haarden.
Koolmonoxide (CO) is een dodelijk gas dat u niet kunt ruiken of proeven.
Buiten het onderhoud dient u altijd voor voldoende ventilatie te zorgen.
Tips
Wees alert op de volgende punten :
Het beslaan van ramen in de kamer waar wordt gestookt of het vettig worden van dubbel glas.
Ook wanneer u last krijgt van branderige ogen, hoofdpijn of flauw lijkt te vallen
kan er sprake zijn van koolmonoxide.
Goed regelmatig onderhoud en controle is dus noodzakelijk!
Twijfelt u over de veiligheid van uw apparatuur? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of het maken van afspraak.
Contact
Schoonmaken
Schoorsteenvegen
CV’s
Kachels
Geisers
Goten
Reparaties of nieuw plaatsen
Schoorstenen
Dakbedekkingen
Dakkappelen
Lood en Zinkwerk
Regenafvoer
Dakpannen
Voegwerk
Nokvorsten
Dakgoten
Extra’s
Dak inspectie
Vogeltrim
Koolmonoxide
Nesten Verwijderen